I den nyligen publicerade sjätte upplagan av Opticoms årliga branschstudie ligger fokus på framtiden. Här presenteras en aktuell trendspaning där 148 personer från 58 olika företag inom den svenska läkemedelsindustrin har tagit på sig siarhatten och försökt förutspå hur vårdsverige kommer se ut 2025. Kristallkulan visar på både positiv utveckling med minskade regionala skillnader i vårdkvalitet och på negativa förändringar där ojämlikhet i vårdresultat utifrån socioekonomiska parametrar ökar och upptaget av innovativa läkemedel förblir oförändrat lågt, eller till och med försämras ytterligare.

Pharma Industri – Trendspaning 2025

Download PDF

För att läsa nyheter på svenska, klicka här.

In the newly published sixth edition of Opticom’s annual industry study, the focus is on the future.

The report involved the participation of 148 representatives from 58 different companies in the Swedish pharmaceutical industry who have looked in the crystal ball and tried to predict what Swedish healthcare will look like in 2025. The results showed positive developments with reduced regional disparities in quality of care and negative changes where inequality in healthcare results based on socio-economic parameters increases. Lastly, the uptake of innovative medicines will continue to remain low, or decrease even further.

To read the report (in Swedish), click here.

Download PDF