I den nyligen publicerade sjätte upplagan av Opticoms årliga branschstudie ligger fokus på framtiden. Här presenteras en aktuell trendspaning där 148 personer från 58 olika företag inom den svenska läkemedelsindustrin har tagit på sig siarhatten och försökt förutspå hur vårdsverige kommer se ut 2025. Kristallkulan visar på både positiv utveckling med minskade regionala skillnader i vårdkvalitet och på negativa förändringar där ojämlikhet i vårdresultat utifrån socioekonomiska parametrar ökar och upptaget av innovativa läkemedel förblir oförändrat lågt, eller till och med försämras ytterligare.

Pharma Industri – Trendspaning 2025

Email Linkedin Facebook Twitter
Download PDF